Hành trình để trở thành YnhGreen của ngày hôm nay

YnhGreen là công ty nông sản có xuất phát điểm từ một gia đình có truyền thống làm nông. Từ những ngày thơ ấu, chúng tôi đã được học hỏi và trải nghiệm những kỹ năng trồng trọt và quản lý nông trại. Những bài học quý giá đó đã giúp YnhGreen nhận ra rằng nông nghiệp không chỉ đơn thuần là một nghề mà còn là một nghệ thuật. Chúng tôi học được cách nuôi trồng, chăm sóc và bảo vệ cây trồng với tất cả sự tận tâm.

Trải qua 2 thế hệ, YnhGreen đã phát triển từ một nông trại nhỏ, trồng trọt và cung cấp các sản phẩm nông nghiệp tại địa phương, đến trở thành một trong những doanh nghiệp được tin cậy nhất trong ngành nông sản tại khu vực.

Hiện tại, YnhGreen đã chuyển đổi tất cả các mô hình trồng trọt truyền thống thành hệ thống mô hình nhà kính theo quy trình vận hành riêng.

Trong quá trình hoạt động, YnhGreen cũng đã đạt được một số thành tựu nhất định đáng tự hào.

Để đạt được điều này, YnhGreen đang tập trung phát triển các sản phẩm nông sản sạch và an toàn, với việc áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất vào quy trình trồng trọt sản xuất và quản lý. YnhGreen cũng đang tiếp tục tìm hiểu thêm về các công nghệ mới để tối ưu hóa sản xuất và tăng cường giá trị thương hiệu cho sản phẩm. Xây dựng một thương hiệu nông sản Việt Nam được thế giới biết đến.

“YnhGreen hiểu rằng để có thể phát triển một công ty nhất quán về tư tưởng và hành động thì định hướng công ty là vô cùng quan trọng.”

– Founder Ngọc Anh YnhGreen

Những giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động tại YnhGreen